ikmec

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار برای اولین بار در ایران در راستای توسعه آموزش های عمومی و تخصصی بوسیله مقاله و کتاب الکترونیکی، پادکست، ویدیو و عکس برای القای بهتر در ذهن کودکان و بزرگسالان تلاش میکند. بزرگترین هدف کانون خرد ماندگار ایران رفع دغدغه های بظاهر ساده شما با استفاده از تجربه، مهارت، دانش و بی نظیری در تنوع گردآوری اطلاعات میباشد.

🌟 عبارت مد نظر خود را در کادر زیر سرچ کنید !!هدایت | فال قهوه